Bošácka slivovica 10

Účinky alkoholu Vám môžu spôsobiť:

 • Prítulnosť
 • Pravdovravnosť
 • Veselosť
 • Povoľnosťsmailik bosacka palenica
 • Bystrosť
 • Točenie
 • Zvýšenú potrebu telefonovania
 • Veršovanie
 • Logopedické problémy
 • Dezinfekciu
 • Stratu rovnováhy
 • Výpadky pamäte
 • Zvýšenú chuť riadiť motorové vozidlo
 • Odvahu

Zdravotné indikácie:

 • znižuje riziko kardiovaskulárnych problémov
 • predlžuje život
 • podporuje chuť pre vznik nového života
 • Pomáha predchádzať infekciám
 • znižuje riziko vytvorenia demencie

Bošácka slivovica 4
Bošácka pálenica 6

Kontraindikácie (VÝSTRAHA):

Veľký pozor na pančoviny z pokútnych domácich garážovo- pivničných páleníc. Spôsobujú nepredvídateľné zdravotné ťažkosti. Voči všetkým sa správajú zločinecky a nedôstojne lebo neprispievajú do štátnej pokladne a naviac zdravotne ubližujú . Pozor na falzifikáty – čtreba podrobne čítať popisy. Krádeže značiek sú v dnešnej dobe veľmi populárne – pretože ľudia a firmy , ktoré sa nevedia uživiť vlastným rozumom a prácou vlastných rúk sa schyľujú k napodobňovaniu a používaniu chránených značiek, kradnú dizajny, systémy, názvy, značky a spôsoby. Zneužívanie chránených značiek je trestné!

Pravdy:

Sme jediná Pálenica (Ovocný liehovar), ktorá vyrába čistú slivovicu zo sliviek vyhovujúcich historickej tajnej receptúre, ktorej sme výhradným vlastníkom. Toto sa týka tiež našich všetkých značkových ušľachtilých a jedinečných ovocných destilátov. Nepoužívame umelé starnutie nakoľko nepotrebujeme klamať zákazníkov…, je neslušné sa pýtať na vek ženy! Ak Vám chutí, vek je nepodstatný, v destilátoch je viac-menej nemerateľný, používaný iba pre zvyšovanie ceny.

Ekonomika:

Ekonomické kroky sú u nás jednoznačne vysoko profesionálne, nakoľko pri dosahovaní cieľov nám nie je potrebné používať pre existenciu žiadne štátne tendre, dotácie či žiadny cudzí kapitál.